Oto krótki przewodnik prezentujący, jak działa test.


Zalecamy:
• daj sobie wystarczająco dużo czasu – test trwa ok. 1 godzinę
• przebywaj w miejscu, gdzie możesz się skoncentrować
• upewnij się, że dźwięk w komputerze działa oraz przygotuj słuchawki, gdyby okazały się potrzebne.

Test jest kombinacją dwóch metod:
1. Samooceny – Twoim zadaniem będzie ocenienie własnego poziomu używając stwierdzeń „potrafię”
2. Testu rzeczywistego – podczas którego należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych opcji.

Test składa się z sześciu części, które reprezentują różne kompetencje językowe:
1. Pisanie
2. Gramatyka i słownictwo
3. Czytanie
4. Słuchanie
5. Mówienie
6. Rozmowa

Każda część zaczyna się od samooceny, podczas której określasz, jak dobry jesteś w języku w kilku konkretnych sytuacjach.

Test jest oparty na Twoim poziomie


Test rozpoczyna się od poziomu, który został określony na podstawie samooceny.
Po ukończeniu pierwszej części testu, dokonywana jest weryfikacja, czy Twoja samoocena i faktyczny poziom  są takie same. Jeżeli Twój poziom jest lepszy niż ten, określony w samoocenie, test przeniesie Cię na wyższy poziom.
Podczas testu możesz być przesyłany w dół i w górę między poziomami, dlatego należy postępować zgodnie z uzyskiwanymi instrukcjami.

Test trwa około 1 godzinę


Uzupełnienie całego testu może trwać od ½ godziny do 1 ½ godziny. To zależy od Twojego poziomu oraz od tego, jak często będziesz przesyłany w górę lub w dół między poziomami w poszczególnych częściach testu. 
Możesz w każdej chwili przerwać test i wrócić do niego później. Test językowy zapisze Twoje odpowiedzi i będziesz mógł kontynuować test dokładnie od tego miejsca, w którym się zatrzymałeś. Zauważ, że musisz ukończyć test w ciągu 48 godzin, gdyż po tym czasie Twój link wygaśnie.

Otrzymaj wyniki na e-mail


Po ukończeniu przez Ciebie testu, wyniki mogą być wysłane na Twój e-mail.
Wyniki przedstawiają Twój poziom w zakresie poszczególnych umiejętności językowych zgodnie z ESOKJ (Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).