Her får du en lille guide til, hvordan testen fungerer

Vi anbefaler:

 • at du har god tid - testen tager cirka 1 time
 • at du sidder et sted, hvor du kan koncentrere dig 
 • at du tjekker, at lyden på din computer virker, og eventuelt har høretelefoner klar

Testen er en blanding af to metoder:

 1. Selvevaluering - du skal selv vurdere dit niveau ud fra forskellige ”jeg kan”-udsagn
 2. Konkret test - du skal vælge det rigtige svar blandt flere mulige

Testen består af seks dele, der repræsenterer forskellige sproglige færdigheder:

 1. Skrive
 2. Grammatik og ordforråd
 3. Læse
 4. Lytte
 5. Tale
 6. Samtale

Hver del starter med en selvevaluering – her skal du selv vurdere, hvor god du er til sproget i nogle konkrete situationer. 

Testen tager udgangspunkt i dit niveau

Testen starter på det niveau, du ender på ifølge selvevalueringen.
Når du har gennemført første del af testen, så vurderer testen, om selvevaluering og dit faktiske niveau er det samme. Hvis du i virkeligheden er bedre end selvevalueringen siger, så sender testen dig op på et højere niveau. 
Du kan blive sendt op og ned i niveau i løbet af testen, og du skal bare følge testens anvisninger. 

Testen tager ca. 1 time

Det tager mellem ½ time og 1½ time at gennemføre hele testen. Det afhænger af, hvor meget du bliver sendt op eller ned i de enkelte dele af testen og hvilket niveau, du er på.
Du kan til enhver tid afbryde testen undervejs og vende tilbage senere. Sprogtesten gemmer dine svar, og du kan fortsætte der, hvor du var nået til. Bemærk, at du skal gøre testen færdig, inden dit link udløber efter 48 timer.

Få resultatet på e-mail 

Når du har gennemført testen, kan vi sende resultatet til dig på e-mail.
Resultatet viser dit niveau i hver enkelt færdighed i forhold til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR).